Liturgický program 18. 9. – 24. 9. 2023

Pondelok 18. IX.
17:00
+ Dušan Duraj                                                                          s. 270
Utorok 19. IX.
17:00
*  Jana a Ján                                 csl.                                       s. 257
Streda 20. IX.
17:00
+ Štefan Laurinc, Alexander Wolfram                                                                                                 s. 270
Štvrtok 21. IX.
8:00
* Vladimír 75 rokov                                                                  s. 270
Piatok 22. IX.
17:00
* Mária s rodinou – na úmysel darcu rod. Šulová                     s. 159
Sobota 23. IX.
Nedeľa 24. IX.
9:00
17. nedeľa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                                  8.hl. s. 152
  Oznamy  V utorok bude sv. liturgia slávená v Cirkevnoslovanskom jazyku.