Liturgický program 11. 9. – 17. 9. 2023

Pondelok 11. IX. 17:00+ Dušan Donoval                                                                       s. 264
Utorok 12. IX. 8:00* rodina Kundrátová – na úmysel darcu                                    s. 264
Streda 13. IX. 17:00 *  Zoe, Filip, Michal – pomoc Sv. Ducha v novom školskom roku                                                                                                                         s. 269
Štvrtok 14. IX. 17:00Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom
+ Ján, Mária                   
zdržanlivosť od mäsa, myrovanie    s. 270
Piatok 15. IX. 8:00Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka                                                  
voľnica + Mária                                                                                      s. 273
Sobota 16. IX.Farský deň – Filipovo
Nedeľa 17. IX. 9:0016. nedeľa po Päťdesiatnici – nedeľa po povýšení
* Za farské spoločenstvo                                  7.hl. s. 150, sviatok s. 272
  Oznamy  Vo štvrtok v deň sviatku Povýšenia sv. Kríža je dňom zdržanlivosti od mäsa.

V piatok 15. 9.  Sviatok Spolutrpiteľky je voľnica.