Liturgický program 26.2. – 3.3.2024

3. týždeň svätej štyridsiatnice

Pondelok
26.  II.
17:00
Večiereň                                               
Utorok
27. II.
17:00
9. čas – katechéza                                                                         s.41                     
Streda
28. II.
17:00
Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa
+ Mária Kubeková –  25. výročie úmrtia
Štvrtok
29. II.
8:00
3. čas                                                                                             s.24                     
Piatok
1. III.
17:00
Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa
*  Martin, Martin, Marianna, Mária                     
Sobota
2. III
8:00
3. zádušná sobota + za zosnulých veriacich – hramoty
Nedeľa
3. III.
9:00
nedeľa 3. týždňa Veľkého pôstu – Krížupoklonná
*  za farské spoločenstvo                               tr. 7.hl. s. 150, Trioď s.211                      
OznamyTento týždeň je prvý piatok v mesiaci. K sviatosti zmierenia je možné pristúpiť v ktorýkoľvek deň pred, alebo po slávení liturgie.  

Pondelky, utorky, štvrtky počas Veľkého pôstu sú plne  aliturgické dni, stredy a piatky čiastočne aliturgicke v tieto dni  budeme sláviť Liturgiu vopred posvätených darov.

V nedele počas sv. štyridsiatnice, budeme sláviť sv. liturgiu Bazila Veľkého.