Liturgický program 2. 10. – 8. 10. 2023

Pondelok
2. X. 8:00
* na úmysel darcu                                                                      s. 154
Utorok
3. X. 7:00
Ján – uzdravenie rod. Luňáčeková                                         s. 155
Streda
4. X. 7:00
+  Mária                                                                                    s. 156
Štvrtok
5. X. 8:00
+ Ján, Mária                                                                              s. 157
Piatok
6. X. 7:00
Svätý apoštol Tomáš * Mária s rodinou                                s. 282
Sobota
7. X.
Nedeľa
8. X. 9:00
19. nedeľa po Päťdesiatnici Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony – Presvätej Bohorodičky , patrónky zemplína                                                       
* Za farské spoločenstvo                       2.hl. s. 144; Bohorodičke – papier
  Oznamy  Myrovanie zo sviatku Pokrova bude zároveň zbierkou pre farnosť.

Od nedele 8.10. začne katechetická príprava detí k prvej svätej spovedi a Eucharistie.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, k sviatosti zmierenia je možné pristúpiť v ktorýkoľvek deň pred, alebo po sv. liturgii.