Liturgický program 28. 8. – 3. 9. 2023

Pondelok 28. VIII.Sv. liturgia nebude
Utorok 29. VIII.Sťatie úctyhodnej hlavy proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
Sv. liturgia nebude
Zdržanlivosť od mäsa
Streda 30. VIII.Sv. liturgia nebude
Štvrtok 31. VIII.Sv. liturgia nebude
Piatok 1. IX.Začiatok indiktu – nový liturgický rok                                              
voľnica
Sv. liturgia nebude              
Sobota 2. IX.
Nedeľa 3. IX. 8:30 !14. nedeľa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                                        5.hl. s. 148
  Oznamy  Časopis Slovo 1,-€.V utorok v deň sviatku Usiknovenija je dňom zdržanlivosti od mäsa.

V piatok 1. 9.  Začiatku indiktu je voľnica.

Farský deň bude 16. 09. v sobotu na Filipove – svoju účasť prosím nahláste p. Marte Roškovej.

V čase od 28. 8. do 7. 9. 2023 budem mať dovolenku. V čase mojej neprítomnosti ma zastupuje o. protopresbyter Dipl.-Theol. Univ. Ján Krupa, farár Banska Bystrica tč.:0908 677 658