Liturgický program 15. 01. – 21. 01. 2023

Po – So
15. – 20. I.
Sv. liturgie nebudú
Nedeľa
21. I. 9:00
nedeľa o mýtnikovi a farizejovi  
*  za farské spoločenstvo                               Tr 1.hl.s. 143, trioď s. 202              
Oznamy– V týždni od 13. 01. do 20. 01. 2024 budem mať dovolenku. V čase mojej neprítomnosti od 13.1. do 18. 1. ma bude zastupovať  o. Mgr. Michal Janočko, administrátor farnosti Telgárt Tel.: 048/619 46 15, Mobil: 0902 036 689.