Liturgický program 29. 4. – 5. 5. 2024

Pondelok
29. IV.
17:00
 *  rodina Nádudvariová – zdravie a Božia pomoc                     s. 238
Utorok
30. IV.
17:00
Svätý apoštol a Jakub
+ Ján, Aurélia, Štefan, Mária a ost. z rod. Gajdošovej a Haľkovej                                                                                              s. 236/376
Streda
1. V.
8:00
*  na úmysel darcu                                                                      s. 238
Štvrtok
2. V.
8:00
*  na úmysel darcu                                                                      s. 239
Piatok
3. V.
17:00
ZBP  *  Anna a Vladan                                                                 s. 239
Sobota
4. V.
Nedeľa
5. V.
9:00
ŠIESTA NEDEĽA PO PASCHE – O SLEPOM
* Za farské spoločenstvo      
1; 2; antifóna z nedele Paschy, 3. každodenná + pripiv 2. antifóny, s. 227, s. 241
Oznamy– V nedeľu 5.5. bude zbierka na rádio Lumen a TV LUX.

-12. mája budeme sláviť odpustovú slávnosť farnosti. Ako každý rok aj tento bude možnosť zúčastniť sa na spoločnom obede farnosti. Príspevok na jednu dospelú osobu je 10€. Deti majú obed v réžii farnosti. Prosím, aby ste sa nahlásili do 5.5. p. M. Roškovej