Liturgický program 29. 5. – 4. 6. 2023

Pondelok 29. V. 17:00Pondelok Svätého Ducha
ZBP *  Beáta         csl.                                                           s. 232/235
Utorok 30. V. 17:00*  Alexander Farkáš – uzdravenie                                               s. 249
Streda 31. V. 17:00+ Mária, Michal                                                                         s. 249
Štvrtok 1. VI. 8:00+ Mária, Ján                                                                              s. 249
Piatok 2. VI. 8:00ZBP *  Ján, Mária, Richard                                                        s. 249
Sobota 3. VI.
Nedeľa 4. VI. 9:001. nedeťa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých
* Za farské spoločenstvo                                                             s. 253
Oznamy– Myrovanie v nedeľu Päťdesiatnice bude zároveň zbierkou na rádio Lumen a TV Lux.

– Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, k sviatosti zmierenia je možné pristúpiť v ktorýkoľvek deň pred alebo po sv. liturgii.

– Časopis Slovo 1 ks – 1,-€.

– Kniha Múdrosť na cestu – 1 ks. 8,-€.

„Kresťan len vtedy má smútiť, ak on alebo blížny urazil Boha.“ (sv. Ján Zlatoústy)