Liturgický program 4. 9. – 10. 9. 2023

Po-Št 4.-7. IX.Sv. liturgie nebudú
Piatok 8. IX.Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
*  Ján, Mária – na úmysel darcu      myrovanie                        s. 264
voľnica
 
Sobota 9. IX.
Nedeľa 10. IX. 9:0015. nedeľa po Päťdesiatnici – pred Povýšením
* Za farské spoločenstvo             6.hl. s. 14; sviatku 264, prokimen s. 268
  Oznamy  V piatok 8. 9.  pri príležitosti sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky  je voľnica.

V nedeľu 10.9. bude zbierka pre kňazský seminár v Prešove.